O nama

Ema Gocević, osnivačica i Predsednica Udruženja

Udruženje "Krugovi Umetnosti" je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti kulturno umetničkog rada, radi poboljšanja uslova ugroženih građana, prvenstveno deci i majkama, kao i radi poboljšanja edukatvnog kvaliteta dece i mladih.

Ciljevi Udruženja

Stimulisanje, stvaranje, organizovanje, koordiniranje, podržavanje, realizovanje i obogaćivanje kulturne ponude društva, u koju se ubrajaju razni vidovi umetnosti (muzika, slikarstvo, vajarstvo, ples, književnost, film, fotografija, arhitektura), odnosno svi multimedijalni saržaji, kao i razvoj i očuvanje nacionalne kulture, umetnosti i zaostavštine.

Delatnosti

- Doprinos društvu u razvoju kreativnog kulturnog delovanja
- Organizacija projekata umetničko kulturnog sadržaja radi doprinošenja inovativnosti društva,
- Razvoj i rad umetničkih radionica radi unapređenja profesionalnih kompetencija mladih osoba i dece,
- Razvoj savremene umetničke produkcije, doprinos razvoja kreativnosti i inovativnosti (vizuelna umetnost, rukotvorine, muzika, multimedija, umetnost u javnom prostoru, scenska i književna umetnost),
- Promocija nacionalne kulture, umetnosti i zaostavštine, zalaganje za nacionalni kulturni razvitak (folklor, narodno etno pevanje itd.),
- Doprinos održivom razvoju i zdravim životnim duhovnim stilovima, promocijom nacionalne i opšte kulture i umetnosti.

Nataša Tasić Knežević
..i to kroz sledeće aktivnosti:

- Sprovođenje programa iz oblasti umetnosti (muzika, slikarstvo, vajarstvo, ples, književnost, film, fotografija, arhitektura), dizajna, zanatstva, digitalnih i grafičkih komunikacija, a kroz forme koncerata, multimedijalnih događaja, radionica, građanskih participacija, internet komunikacija, i dr.;
- Sprovođenje edukatvnih radionica za najmladje iz oblasti likovne umetnosti, muzike, i drugih umetnosti, kao i raznih drugih kreativnih radionica za decu,
- Unapređenje socijalne, ekonomske i profesionalne pozicije mladih kroz programe profesionalne orjentacije, prakse, volonterizma i društvenog i omladinskog preduzetništva;
- Podizanje profesionalnih standarda mladih umetnika i doprinos obrazovanju umetničke publike kroz prikupljanje, obradu i objavljivanje naučne i stručne literature i aktuelnih informacija o kulturnim i umetničkim trendovima u zemlji i inostranstvu, prvenstveno u umetnosti kroz samostalnu ili udruženu organizaciju izložbi, performansa, tribina i stručnih skupova, i promociju novih projekata i inovacija autora iz zemlje i inostranstva,
- Posredovanje u prezentovanju, distribuciji i prodaji radova umetnika, kao i darivanje radova umetnika u dobrotvorne svrhe,
- Obavljanje delatnosti umetničkog stvaralaštva i scenske umetnosti,
- Saradnja sa grupama i pojedincima, državnim organima, obrazovnim institucijama i lokalnom samoupravom nadležnim u oblastima od značaja za ostvarivanje ciljeva udruženja.

SEDIŠTE I ČLANOVI

- Sedište udruženja: XI Krajiške Divizije 40/8, Rakovica, 11090 Beograd, Srbija
- Osnivački odbor: Ema Gocević, Antonije Gocević, Diana Đokić
- Zastupnik: Mirjana Šisler
- Članovi: Nataša Tasić Knežević, Marija Gajić, Vukašin Rakić, Sonja Micić, Vladimir Mojsilović, Srđan Adamović, Aleksandra Malijar, Leo Ivanišević, Nemanja Nikolić, Milica Peloza, Saša Knežević, Milan Veljković Wells, Sara Đurđić, Danica Rašković, Aleksandar Burket.
- Dizajn, izrada i održavanje vebsajta, prevod tekstova i adaptacija na engleski: Sanja Blažić

O OSNIVAČU UDRUŽENJA EMI GOCEVIĆ

Ema Gocević, jedan od osnivaČa Udruženja Krugovi umetnosti, zadužena za organizaciju svih projekata i celokupni rad Udruženja, rođena je u Beogradu 1984. godine. Svoje prvobitno obrazovanje posvećuje muzici na Konzervatorijumu u Barseloni i Akademiji Lepih Umetnosti u Beogradu. Po završetku osnovnih studija upisuje i završava master na Fakultetu za medije i komunikacije Singidunum, i dobija diplomu VII2 stepena - Kultura globalnih medija, MA komunikolog.
Svoj rad posvećuje kulturi i umetnosti, širenju kreativnosti, promovisanju i obogaćivanju kulturnih sadržaja. Zalaže se za modernizaciju oblika koncertnog sadržaja, i to na način multimedijalnog pristupa, spajajući muziku, pokret, i sliku.

STATUT UDRUŽENJA I REŠENJE O OSNIVANJU

Da pogledate i/ili izvršite preuzimanje Statuta Udruženja, molimo Vas da kliknete ovde.
Da pogledate i/ili izvršite preuzimanje Rešenja o Registraciji Udruženja, molimo Vas da kliknete ovde.

VRH STRANE