PROJEKTI

 • Mural
  U realizaciji:

  Pokretni mural "Pazite na decu"

  Projekat „Pazite na decu“ je pokretni mural koji bi prema ideji projekta, trebalo da bude postavljen u javnom prostoru Pijačnog trga u Zemunu i priobalnom pojasu (Zemunskom keju), u periodu od 01. 07. 2014. - 01. 12. 2014.godine. Time bi mural komunicirao sa velikim brojem posmatrača (prolaznika) koji bi svojim učešćem doprineli razvoju ove ideje kroz konkretnu reakciju na ideju projekta, dajući lični doprinos slikajući na platnima zajedno sa umetnicima (učesnicima ovog projekta).

  POKRETNI MURAL "PAZITE NA DECU"

  I UDRUŽENJE KRUGOVI UMETNOSTI

  POZIVAJU ZAINTERESOVANE DONATORE

  DA ZAJEDNIČKI REALIZUJEMO OVAJ PROJEKAT

  Ukoliko je Vaša kompanija zainteresovana za donaciju, molimo da nas kontaktirate na info@krugoviumetnosti.co.rs

  U središtu ove ambijentalne postavke nalazio bi se angažovani pokretni mural - piramidalna konstrukcija kvadratne osnove 3x3 metra, visine 6 metara, oslikan od strane autora Vladimira Mojsilovića. Ova velika instalacija imala bi za mogućnost i da se uđe unutar nje gde bi se čuvali slikarski radovi koji bi nastajali na platnu kao reakcija posetilaca na već postojeću oslikanu piramidu Mojsilovića. Autor snažom vizuelnom porukom želi da izazove reakciju letargične javnosti na svakodnevicu naše dece. Upravo se oni neprekidno suočavaju sa nasiljem, kriminalizovanim društvom, odsustvom kulturnih i etičkih vrednosti, afirmacijom kiča i narkomanije, što je ujedno i objašenjenje celokupnog naziva projekta.

  Kontrukcija PIRAMIDE, ideja piramidnog oblika pokretnog murala, kao i vizuelna postavka na njoj, personifikuje društveni poredak, etički, intelektualni i duhovni status quo. To je nažalost objektivna slika naše i globalne svakodnevnice. Upravo zato na ovaj način želimo da podstaknemo javnost i prolaznike da se priključe, i uključe u kulturni razvitak i napredak društva, sagledavajući ga u oči slike koja oslikava društvo u kome se nalazimo, i mlade koji imaju mogućnost da samo malim zrakom dobiju prave kulturno umetničke vrednosti. Postavljanje pokretnog murala na prometnu javnu površinu ima za cilj da se što više ljudi uključi u javne aktivnosti, a radovi koji bi nastali tom prilikom, bili bi ponuđeni na humanitarnim aukcijama, dok bi prihod bio namenjen ugroženoj deci.

  Interesi ovog projekta

  - Lokacija kao komunikacija: Frekventna lokacija koje kao neizbežna primorava sve posetioce i prolaznike na komunikaciju sa umetnošcu, neminovno će biti vizuelno suočeni sa instalacijom;
  - Ideja pokretanog murala u prostoru omogućava da umetničko delo menja poziciju i na taj način širi krug publike kao i umetnički rad i ono što rad iskazuje;
  - Savremeni tempo života često onemogućuje pojedica/posmatrača da posećuje izlože, galerije, tj. kulturno-umetničke intitucije, a na ovaj način umetnost “poziva” široku javnost i medijsku pažnju, i postaje centar zbivanja kao i svakodnevnice;
  - Uranjanje vizuelne umetnosti u svakodnevnu potrebu i usađivanje kulturnih vrednosti u svakodnevni život, upravo stalnim iznuđivanjem;
  - Doniranje kroz umetnost (radovi koji nastaju u okviru ovog projekta imaju za cilj da se kroz aukcijske aktivnosti donira ugroženim socijalnim grupama, što je i osnovni cilj humanitarnog rada Udruženja);
  - Život ove ambijentalne postavke se nastavlja i nakon izlaganja u javnom prostoru - nakon završetka ovog projekta, i to daljim izlaganjem u galerijskim prostorima, kao što se život umetnosti nastavlja beskrajno.

  Cilj projekta

  Stimulisanje kvalitetne umetničke produkcije, što je od važnosti za obostrani interes, odnosno interes Udruženja, kao i interes društva našeg naroda. Projekat ima estetsku, društveno angažovanu i humanu dimenziju: osvešćivanje problema u kojima se nalaze deca i mladi, i podsticanje kvalitetnog umetničkog stvaralaštva koji će videti veliki broj ljudi. Ovaj projekat će nastaviti svoj život kroz konkretne humanitarne aktivnosti, kroz delovanje Udruženja “Krugovi umetnosti”. Radovi koji budu nastali tokom projekta će biti ponuđeni konzumentima umetnosti u dobrotvorne svrhe.
  Projekat uključuje sve obrazovne profile i sve dobi stanovništva, a ideja, s obzirom da je u pitanju javna akcija, je razbijanje apatije i javna reakcija, sa željom da preko celokupnog umetničkog doživljaja projekat donese umetnost mentalnih predstava pokrenutim vizuelnim sadržajem. Tako se bude kreativni procesi stvaranja i nove dimenzije doživljaja umetnosti, kako u očima umetnika-kreatora-stvaraoca, tako i u doživljaju koji publika, odnosno potrošaci umetnosti mogu da ostvare. Interakcija sa umetničkim delom otvara novi pristup publici, animirajući je kao aktivnu u pristupu i komunikaciji sa umetnošcu i kulturom uopšte.

  Kroz ovaj projekat Udruženje vidi siguran doprinos našem društvu, kao glavni rezultat upravo ovog rada i gore elaboriranih viđenja našeg društva. Kroz ovaj poduhvat afirmišemo Udruženje, etičke vrednosti, umetnika da utiče na podizanje svesti našeg naroda o najaktuelnijim problemima sa kojima se suočavaju deca i mladi, kao i pozitivno delovanje svakog pojedinca u okviru zajednice.

  Našim radom želimo da obogatimo kulturu naše zemlje, i damo pečat sadašnjih stvaralaca - umetnika, kroz nove ideje i nove vidove komunikacije multimedijalnog dela. Time želimo da kulturna baština, koja nastaje u sadašnjosti, a ima spečificnu vrednost za ljude, bude sačuvana za buduće generacije koje svojim daljim radom mogu da razviju ovakve vidove umetničkog izraza.

  Podrškom projekta Opštine Zemun, koja takođe učestvuje u afirmaciji estetskog, kultugnog i humanog principa, dobijamo na snazi i potpori celokupnog poduhvata, što nam je izuzetna čast i veliko zadovoljstvo.

  O umetniku

  Vladimir Mojsilović (1973)

  U vreme entropije intelekta i duha, ovaj svestrani beogradski umetnik svoje utemeljenje pronalazi u humanizmu nasuprot sveprisutnom bezumnom nihilizmu. Burne studentske dane obeležili su ratovi i NATO bombardovanje, koji su trajno uticali na njegovo britko stvaralaštvo. Verujući u političku odgovornost umetnika, u ovim opasnim vremenima suprotstavlja se ideologiji primitivnog nacionalizma, dovodeći svoj život u opasnost. Njegovo stradanje se nastavlja u novom milenijumu u depresivnom i vulgarnom post - apokaliptičnom društvu, gde uporno nastavlja unapred izgubljenu gerilsku umetničku borbu van institucija, u siromaštvu i bedi srpskog realizma. Trenutno je na magistarskim studijama. Njegovim snažnim radovima nije potrebna teorijska potpora kako bi ostavili utisak na posmatrača. Studije je započeo na Slikarskom odseku Akademije umetnosti u Novom Sadu, u klasi prof. Milana Blanuše. Diplomirao je u klasi prof. Slobodana Abija Kneževica.

nazad na projekte

VRH STRANE